Tellow

Bye bye boekhouden. Hello Tellow!

Dat is de slogan waarmee Rabobank de landelijke mediacampagne aftrapte. Het afgelopen jaar heeft Move4Mobile in samenwerking met Rabobank Nederland een compleet nieuw boekhoudpakket ontwikkeld. Een boekhoudpakket voor zzp’ers, een belangrijke doelgroep voor de bank. Met behulp van een intuïtieve app en webapplicatie wordt de ondernemer ondersteund bij het up-to-date houden van zijn administratie. En het mooie is: bijna alle taken zijn geautomatiseerd!

Moonshot-campagne

Tellow vloeit voort uit de eerste Moonshot-campagne van Rabobank, gehouden in 2015. Deze campagne is een intern versnellingsprogramma binnen de bank waarbij alle medewerkers de kans krijgen om vooruitstrevende ideeën te verwezenlijken. Een zoektocht naar baanbrekende ideeën die Rabobank helpen om klanten nog beter te kunnen bedienen. Tellow, toen nog Fync geheten, kwam als winnaar uit de bus en kreeg de mogelijkheid het idee verder vorm te geven.

Medio 2015 kwam Move4Mobile in contact met het team van Tellow. Samen hebben we een Minimum Viable Product (MVP) ontwikkeld, bestaande uit een iPhone-app en een webapplicatie. 

Bedoeling van de MVP was te onderzoeken welke wensen er leefden bij onze doelgroep. Dit is gedaan door het afnemen van interviews, maar ook door alles meetbaar te maken. Welke functies worden wel of niet gebruikt in de app? Welke paden legt een gebruiker af binnen de applicatie? Op welke tijdstippen wordt er het meest gebruik gemaakt van de app? Op basis van deze feedback werd de MVP een aantal keren aangepast om zodoende dezelfde indicatoren nogmaals te meten. Hieruit vloeide een nieuw plan van aanpak voort voor de definitieve versie van Tellow. De MVP heeft ruim een jaar gedraaid onder een testgroep van ongeveer 50 zzp’ers.

 

Afbeelding

Silicon Valley

In de zomer van 2016 reisden we af naar San Francisco om onderzoek te doen naar soortgelijke oplossingen en om partners te vinden waarmee we konden samenwerken. In vier dagen tijd bezochten Jochem (Tellow), Hidde (Tellow) en Jan Gerard (Move4Mobile) een dertiental bedrijven, veelal in de hoek van Fintech en Artificial Intelligence. Uiteindelijk is er veel inspiratie opgedaan en zijn er veel nieuwe contacten gelegd. Ook is hier het besluit genomen om het complete systeem zelf te gaan ontwikkelen en pas later partners aan te gaan sluiten.

De oplossing

In september 2016 startte de ontwikkeling van Tellow. We begonnen bij het hart van de software: het boekhoudsysteem. De financiële en boekhoudkundige kennis bij Rabobank in combinatie met de technische kennis van Move4Mobile bleek een schot in de roos. Samen hadden we binnen no-time de core van het systeem ontwikkeld en getest. Boekhouden wordt vaak als lastig ervaren, maar uiteindelijk is boekhouden een formeel systeem wat goed te vatten is in een set regels. Toen de basis eenmaal stond, konden we aan de slag met alle componenten.

Onboarding

Een nieuwe gebruiker kan zich aanmelden via de Tellow website, de Rabobank pagina of langsgaan bij één van de Rabobankvestigingen. Op dit moment kun je alleen gebruik maken van Tellow als je een zakelijke rekening hebt bij Rabobank. Na aanmelding krijgt de gebruiker een uitnodigingsmail waarna hij in de app of via de webapplicatie een minimaal aantal vragen moet beantwoorden over zijn onderneming. Op basis van zijn antwoorden wordt de administratie voor hem ingericht en is hij klaar om te beginnen.

Inkomsten: Facturen maken

De gebruiker kiest een geschikte lay-out van een factuur voor zijn onderneming en past deze naar behoeven aan door het veranderen van kleuren en het toevoegen van een logo. Vanaf dat moment kan de gebruiker facturen versturen naar zijn contacten. Contacten kan hij aanmaken met behulp van het geïntegreerde adresboek. De gebruiker krijgt meldingen als een factuur betaald is of als de betalingstermijn is overschreden. In dat geval heeft hij de mogelijkheid om een herinnering te versturen.

Uitgaven: Inkomende bonnen en facturen scannen

Op het moment dat de zzp’er in een winkel een pintransactie afrondt, zal hij vrijwel direct een notificatie te zien krijgen op zijn telefoon. Het bericht toont het totaalbedrag van de transactie, met daarbij de vraag om een foto te maken van de kassabon. Als de gebruiker dit gedaan heeft, zal de bon automatisch verwerkt worden in zijn boekhouding. Er is dus geen handeling meer nodig om het op een bepaalde kostenpost te boeken. Dit herkent het systeem automatisch en zal een voorstelboeking voor de gebruiker maken. Dat maakt Tellow uniek: een geautomatiseerde boekhouding. Aan het einde van de btw-periode (doorgaans een kwartaal) staat de aangifte voor hem klaar en kan deze bij de Belastingdienst ingevoerd worden. De betaling ervan wordt uiteraard ook automatisch verwerkt in de boekhouding.

Foto

Boekhouden

Het daadwerkelijke boekhouden is uiteraard nog steeds mogelijk, maar staat standaard alleen ingeschakeld voor gebruikers met kosteloze ‘boekhoudrol’. Tellow heeft als visie dat de gebruiker niet vermoeid moet worden met boekhoudkundige zaken als balansen, winst- en verliesrekeningen en journaalposten. Mocht een specifieke situatie vereisen dat er een handmatige handeling verricht moet worden, dan kan de boekhouder van de gebruiker dit doorvoeren.

De techniek

REST API
Een term die je steeds vaker hoort: een API, of: Application Programming Interface. Een standaard manier van communiceren tussen componenten en systemen. De core van Tellow bestaat volledig uit deze API’s. Dat betekent dat alle bijbehorende componenten via een en hetzelfde kanaal communiceren met de core van Tellow. Dat heeft diverse voordelen:

  • Er zijn diverse componenten, zoals de iPhone app, de Android app en de webapplicatie die dezelfde functionaliteit bieden. In de core hoeft deze functionaliteit slechts eenmaal ontwikkeld (en getest!) te worden.
  • Omdat we ons conformeren aan open standaarden voor security en de taal waarin we communiceren, is het voor third parties (onze partners) eenvoudig en transparant om met Tellow te koppelen.
  • De API integreert naadloos met de infrastructuur die geboden wordt door Amazon Web Services (AWS).

DE APPLICATIES
De applicaties zijn ontwikkeld volgens de laatste standaarden. Voor de webapplicatie wordt Angular4 gebruikt. Dat betekent dat de applicatie bij openen zich volledig laadt, waardoor de experience bij gebruik ervan optimaal is. We blijven meegaan met de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied. De iPhone en Android app zijn native ontwikkeld. Dat betekent dat we volledig gebruik kunnen maken van al het goede dat beide platformen bieden, zonder daarvoor concessies te hoeven doen. Zowel Apple als Google zijn constant in beweging en op deze manier zijn we optimaal in staat om in te spelen op nieuwe technieken.

AMAZON WEB SERVICES
Er is gekozen voor Amazon als partner voor infrastructuur en hosting. Amazon Web Services (AWS) is koploper op het gebied van stabiliteit en betrouwbaarheid. De infrastructuur is dusdanig opgezet dat het automatisch opschaalt naar behoefte. We zien bijvoorbeeld in de avond veel meer traffic dan overdag. Op deze manier kan er automatisch kostenefficiënt geschoven worden met capaciteit voor de systemen. De tools en systemen die AWS biedt aan de ontwikkelaars en supportmedewerkers zijn fabuleus. Ontwikkelstraten zijn snel te realiseren, live dashboards voor monitoring van performance en usage zijn eenvoudig te configureren en security is volledig naar wens in te regelen.

Zeker-OnLine Keurmerk

Als zevende van de ruim driehonderd boekhoudpakketten in Nederland heeft Tellow het Zeker-OnLine Keurmerk gekregen. Dat maakt Tellow, gestart in 2016, niet alleen een van de weinige maar ook de snelste in het behalen van dit certificaat. Zeker-OnLine, mede ontwikkeld door de Belastingdienst, wil online dienstverlening veiliger maken voor ondernemers.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het Keurmerk Zeker-OnLine dienen aanbieders van online administratieve diensten te voldoen aan hoge kwaliteitseisen die een betrouwbare en continue verwerking van transacties waarborgen. Zeker-OnLine heeft daarvoor 280 normen opgesteld waaraan Tellow is getoetst. 

Aspecten waarop wordt getoetst zijn: juridische aspecten, functionele aspecten en beheer en beveiliging van de technische infrastructuur. Door de inzet van Move4Mobile voldoet Tellow aan de functionele aspecten en het beheer en de beveiliging van de technische infrastructuur. Hierdoor voldoet Tellow aan de eisen, betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid die gesteld worden.

De toekomst

Het aantal aanmeldingen groeit enorm en de doorontwikkeling op basis van feedback van gebruikers gaat snel. Ook het Tellow team wordt steeds groter. Samen met Rabobank gaat Move4Mobile in de komende maanden verder werken aan nieuwe functionaliteiten voor het platform. Dat tekent ook de ambitie van Tellow: we willen er zijn voor de ondernemer. We willen ondernemers ondersteunen. Dat houdt niet op bij boekhouden! Wordt vervolgd!

Je kunt de Tellow app downloaden via de stores:

Afbeelding